Selasa, 06 Februari 2007

ADA APA DENGAN VALENTINE’S DAY??? (Bag. 2)

Hukum Merayakan Valentine’s Day
http://www.zwani.com

Keinginan untuk ikut-ikutan memang ada dalam diri manusia, akan tetapi hal tersebut menjadi tercela dalam Islam apabila orang yang diikuti berbeda dengan kita dari sisi keyakinan dan pemikirannya. Apalagi bila mengikuti dalam perkara akidah, ibadah, syi’ar dan kebiasaan. Padahal Rasul  telah melarang untuk mengikuti tata cara periba-datan selain Islam: Barangsiapa meniru suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut.” (HR. at-Tirmidzi).